Press "Enter" to skip to content

Важливість фінмониторингу та державних реєстрів

Як правило, в таких реєстрах містяться різні категорії даних, залежно від конкретного реєстру та країни. В державних реєстрах
можна отримати різноманітну інформацію про фізичних осіб та суб’єктів господарювання, а також інші дані, залежно від конкретного реєстру та політики доступу до інформації. Детальніше про шляхи доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та про подальше використання такої інформації  читайте тут: https://finap.com.ua/tag/yedinij-derzhavnij-reyestr/.

Державні реєстри, зазвичай, створені для забезпечення прозорості, спрощення доступу до інформації та покращення управління даними для державних органів, бізнесу та суспільства загалом.

Наприклад, одним з державних реєстрів, який функціонує в Україні є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Єдиний державний реєстр, ЄДР) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (п. 7 ст. 1 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Важливо зауважити, що доступність та обсяг інформації з державних реєстрів можуть різнитися залежно від законодавства та правил, які регулюють доступ до цієї інформації в конкретній країні: така інформація може бути обмеженою або вимагати спеціальних дозволів для отримання.

Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг є важливою складовою системи протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам.

Здійснення фінмоніторингу в Україні регулюється Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” №361-IX від 6-го грудня 2019-го року.

Одним з ключових елементів фінмоніторингу є вивчення клієнтів, щоб визначити потенційні ризики та забезпечити дотримання вимог законодавства. Це передбачає аналіз інформації про клієнтів, їхню діяльність, зв’язки, а також виявлення властивих клієнтам ризиків та визначення їх рівня.

Для здійснення фінансового моніторингу використовуються спеціалізовані програми та системи, які аналізують великі обсяги даних з різних джерел, в тому числі і з такого державного реєстра, як ЄДР.

За допомогою даних, які зберігаються в державних реєстрах, можна отримати широкий обсяг інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування. Використання таких даних дозволяє поглиблено аналізувати клієнтів.

Фінансовий моніторинг на основі відкритих даних стає все більш популярним та поширеним. Він дозволяє провести більш повний, ефективний та об’єктивний аналіз, мінімізуючи витрати на збір та обробку даних. Це важливо для запобігання порушенням законодавства, виявлення ризиків та підтримки стабільності фінансових ринків.